Хийт Слоунър

Хийт Слоунър

Лектор от Simon Sinek Optimism Company - оратор и защитник на оптимизма, целенасоченото лидерство и силата на човешката връзка.

Хийт Слоунър е известен със способността си да се свързва с хората и техните идеи. През 2006 г. той е единственият професионалист в Канада, сертифициран да предоставя семинари на тема „Принципите на убеждаването“, базирани на изследванията на известния автор д-р Робърт Чалдини.

Хийт е виден лектор от Simon Sinek Optimism Company, който вдъхновява и трансформира представите на своята аудитория чрез интерактивен разказ.

Подходът на Хийт се основава на убеждението, че когато различните хора и организации имат ясното усещане „защо“, те могат да постигнат изключителни резултати.

Работата му се фокусира върху откриването на значима цел както в личните, така и в професионалните начинания. Той вярва, че разбирането и дефинирането на вашето „защо“ е от решаващо значение за вдъхновяването на другите и постигането на траен успех.

Неговите речи включват:

Лидерство с цел: Започнете със „защо“

Открийте как идентифицирането и изразяването на Вашето „защо“ може да е ново начало и мотив за постигане на високи цели във вашия личен и професионален път.

Изграждане на устойчиви организации

Научете как поставянето на цел и мисия подпомага дългосрочния успех във всяка една бизнес среда.

Силата на човешката връзка

Изследвайте ключовата роля на доверието и емпатията в изграждането на успешни екипи и ефективни професионални взаимоотношения.

Не пропускайте да бъдете вдъхновени
от трансформиращите идеи и практически стратегии на Хийт Слоунър.